top of page

Fra forsøg til feedback

 

Formål

Dette hands-on kursus giver dig redskaber til at få dine elever til at arbejde mere selvstændigt når de laver forsøg og få dem til at arbejde systematisk med den feedback og rettelser du giver dem.

 

Der ud over vil du få redskaber til hvordan man kan hjælpe elever til at arbejde med et problem afgang ved at bruge kompetanceskabeloner.

 

Indhold
 

I dette kursus gives der redskaber til:

 

  • lave forsøgsvejledningen som gør det muligt at øge selvstændigheden uden at gøre det for svært for eleverne

 

  • løfte de fagligt svage og stærke elever ved at bruge kompetenceskabeloner, som hjælper eleverne til at arbejde målrettet med det, der er svært

 

  • at få eleverne til at bruge et system som hjælper dem til at arbejde målrettet og fremadrettet med den feedback de modtager

 

I den eksperimentelle del af naturvidenskabelige fag kan det være svært at komme væk fra de klassiske kogebogsvejledninger og ofte låste tilgange til at lave forsøg. Åbne problemstillinger kræver ofte ekstra tid og kan være for svært for eleverne. En måde at løse det på er at lave forsøgsvejledning som hjælper eleverne med at adskille de teoretiske problemer med de praktiske problemer. Ved at bruge denne tilgang kan man øge kravet til eleveres selvstændighed uden at det bliver for svært.

Kompetenceskabeloner er et redskab, som hjælper elever til at vide, hvad de skal gøre i bestemte situationer og dermed undgå, at de laver de samme fejl igen og igen. I forbindelse med skriftlige arbejde eller videoafleveringer kan man lave kompetenceskabeloner til hvordan man laver udregninger i fysik, skriver en rapport i kemi eller afstemme en kemisk reaktion i kemi.  

 

Når man som underviser retter elevernes afleveringer kan det virke fortvivlende at eleverne blive ved at lave de samme fejl igen og igen. Ved at få eleverne til at arbejde målrettet med de rettelser de fik ved de forrige afleveringer kan man udgå det. På dette kursus vil der blive et system som hjælper elever til at lære af deres fejl.

 

 

Arbejdsform
Kurset veksler mellem oplæg, øvelser og workshops. Det kan afholdes for en enkelt faggruppe eller for alle naturvidenskabsfaggrupper på samme tid.

 

Varighed

Kurset varigheden kan justeres efter behov, men afholdes typisk som:

  • Et foredrag med korte workshops af en samlet varighed på 1,5 til 2 timers

  • Et kursus med workshops af en samlet varighed på 3 til 4 timers
     


Målgruppe

Undervisere på de gymnasiale uddannelser inden for den naturvidenskabelige fagrække.

 

Variation

Hvis man har særlige ønsker til kurset indhold, så er man meget velkommen til at kontakte mig om det. En mulighed er at laver et kursus som sammenfatter dele fra de forskellige kurser.

Underviser

Lasse Seidelin Bendtsen, underviser i fysik og astronomi på Borupgaard Gymnasium. I 2018 vinder af Politikens Undervisningspris’ særpris og i 2019 vinder af Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris.


Bestilling af kursus

Bestilling eller for at yderlige kan ske ved kontakt til Lasse Seidelin Bendtsen på email: lasse@seidelins.dk eller telefon: 60 85 30 83

bottom of page