Oversigt over foredrag og workshop

Jeg tilbyder to foredrag og workshop med forskelligt indhold:
 

 • Hjerneklar læring  - For alle fag på STX, HTX og HF

 • Fra forsøg til feedback - For alle naturvidenskabelige fag på STX, HTX og HF

 

Varighed 
 

 • Foredrag med korte workshops à 1,5 til 2 timers varighed 

 • Foredrag og workshops à 3 til 4 timers varighed                    

 • Foredrag og workshops for et helt gymnasium                                      


 

For mere information og bestilling af kurser og foredrag
Kontakt: Lasse Seidelin Bendtsen 
Email: lasse@seidelins.dk, Telefon: 60 85 30 83

Foredrag og workshop 1:
Hjerneklar læring
For alle fag på STX, HTX og HF

Beskrivelse af foredrag og workshop 1

 

Med udgangspunkt i hvordan hjernen bedst tilegner sig viden, tilbydes der hands-on kurser i, hvordan man ud fra enkle metoder kan løfte både fagligt svage og stærke elever, samt give dem nysgerrighed og lyst til at lære. Kurset tager udgangspunkt i de udfordringer, man som underviser i gymnasiet møder og giver helt konkrete metoder til, hvordan man løser dem. Kurset er opbygget i fire dele:

 

 1. Koncentration
  Metoder til hvordan man kan styrke elevernes koncentration.
   

 2. Tænk i billeder
  Metoder til hvordan man kan inddrage billeder i undervisningen, der kan virke som hukommelsesknager og danne udgangspunkt for øget indlæring.
   

 3. Skab oplevelser
  Metoder til hvordan man kan bruge oplevelser, der støtter op om den teoretiske læring samt skaber motivation og faglig nysgerrighed.
   

 4. Kompetenceskabeloner
  Metoder til hvordan man kan gøre det krystal klart hvad eleverne skal kunne, og hvad de skal gøre for at løse en bestemt problemstilling.

 

Kurset kan laves både som foredrag eller som foredrag med workshop. I workshopsne vil man komme til at afprøve metoderne og i faggrupper finde ud af, hvordan man kan bruge dem til at løse de udfordringer, man har i fagene. Efter disse workshops vil man være klar til at bruge metoderne i undervisningen umiddelbart efter.

Foredrag og workshop 2:
Fra forsøg til feedback - For alle naturvidenskabelige fag på STX, HTX og HF

Beskrivelse af foredrag og workshop 2

Kurset bygger videre på kurset ”Hjerneklar læring” og er målrettet de naturvidenskabelige fag, der gives metoder og ideer til, hvordan man kan arbejde med forsøg, rapporter og feedback på en måde, som kan løfte elevernes faglige niveau ved at tage udgangspunkt i hvordan eleverne lærer mest effektivt. Kurset er opbygget i fem dele, men kan sammesættes efter eget ønske. 

 1. Teori

  Der præsenteres redskaber til hvordan man kan gøre svært tilgængeligt stof i naturvidenskab let tilgængeligt for eleverne. Der arbejdes med, hvordan man kan gøre det krystalklart for eleverne, hvad der kræves af dem, og hvordan man kan bruge genkendelige redskaber til at løse udfordringer i faget. Kurset er opbygget i fem dele:
   

 2. Forsøg

  Inspiration til hvordan man kan lave forsøg og forsøgsvejledninger på en ny måde, som fremmer nysgerrighed og selvstændighed, uden at det bliver for svært for eleverne. Hvordan man kan inkludere naturvidenskabsteori i projekter som SRO, SRP og i den almindelige undervisning.
   

 3. Rapport
  Hvordan man kan arbejde hen imod at lave den ultimative rapportvejledning. Der gives eksempler på sådanne vejledninger og hvilke overvejelser, der ligger bag. For eksempel vejledninger med klare krav til udregninger, grafer mm. 

 4. Feedback
  Præsentation af effektive og tidsbesparende måder at give feedback på elevafleveringer, hvor fejl bliver vendt til noget positivt, og hvordan man kan lave et feedbacksystem, hvor eleverne undgår at lave den samme fejl igen og igen. 
   

 5. Naturvidenskabeligt grundforløb
  Eksempler på hvordan man på enkel og effektiv vis kan skabe sammenhæng mellem fagene i det naturvidenskabelige grundforløb og lave forløb, der løfter både de fagligt svage og stærke elever og giver dem nysgerrighed og lyst til at lære.

Kurset kan laves både som foredrag eller som foredrag med workshop. I workshopsne vil man komme til at afprøve metoderne og i faggrupper finde ud af, hvordan man kan bruge dem til at løse de udfordringer, man har i fagene. Efter disse workshops vil man være klar til at bruge metoderne i undervisningen umiddelbart efter.

Kontakt

For mere information
og bestilling af kurser og foredrag
 

 

Lasse Seidelin Bendtsen

Email: lasse@seidelins.dk
Telefon: 60 85 30 83 - CVR-nr.: 40428712

Hjerneklar læring
Lasse Seidelin Bendtsen - Email: lasse@seidelins.dk - Telefon: 60 85 30 83
LasseSeidelin.dk - CVR-nr.: 40428712