Foredrag og kurser

Alle arrangementer kan laves som foredrag eller som kurser som også indeholder workshops. 
 

 • Foredrag og kursus 1
  Hvordan løfter vi fagligt svage og stærke elever? 

   

 • Foredrag og kursus 2
  Hvorfor er naturvidenskab så svært, og hvad kan vi gøre ved det?
   

 • Foredrag og kursus 3
  Sådan styrker vi den eksperimentelle og skriftlige dimension i de naturvidenskabelige fag!

 

Varigheden af arrangementet kan tilrettelægges efter ønske. For eksempel: 
 

 • Foredrag med korte workshops à 1,5 til 2 timers varighed 

 • Foredrag og workshops à 3 til 4 timers varighed                    

 • Foredrag og workshops for et helt gymnasium

 

Foredrag og kurser kan også afholdes virtuelt.   
 

For mere information og bestilling af foredrag og kurser
Kontakt: Lasse Seidelin Bendtsen Email: lasse@seidelins.dk, Telefon: 60 85 30 83                                    

Foredrag og kursus 1:
 

Hvordan løfter vi fagligt svage og  stærke elever?


- For alle fag på STX, HTX, EUX og HF

Kurset giver konkrete redskaber til, hvordan man med enkle og kreative metoder kan løfte både
fagligt svage og stærke elever samt give dem nysgerrighed og lyst til at lære. Kurset er for alle
undervisere på STX, HTX, HHX, VUC, EUX og HF og kan bruges i alle fag. Kurset er opbygget i fire dele:
 
Koncentration
Hvordan man kan styrke elevernes koncentration.
 
Tænk i billeder
Hvordan man kan bruge billeder som hukommelsesknager.
 
Skab oplevelser
Hvordan man kan bruge oplevelser til at skabe faglig nysgerrighed og grundlag for teoretisk
læring.


Kompetenceskabeloner
Hvordan man kan hjælpe eleverne til at arbejde med komplekse problemstillinger i de
forskellige fag.


Kurset tager udgangspunkt i de udfordringer, underviserne står overfor og giver helt konkrete
metoder til, hvordan man løser dem. Det afholdes af gymnasielærer Lasse Seidelin Bendtsen, som har
modtaget Politikens Undervisningspris, HC Ørsted Medaljen og Novo Nordisk Undervisningspris for
hans nytænkende undervisningsmetoder.

Skærmbillede 2020-05-05 kl. 20.12.45.png
Skærmbillede 2019-10-23 kl. 16.58.40.png
Skærmbillede 2020-05-05 kl. 20.12.45.png
Skærmbillede 2020-05-05 kl. 20.12.45.png
Skærmbillede 2020-05-05 kl. 20.12.45.png
Skærmbillede 2020-05-05 kl. 20.12.45.png
Skærmbillede 2020-05-05 kl. 20.12.45.png
Skærmbillede 2020-05-05 kl. 20.12.45.png
Skærmbillede 2020-05-05 kl. 20.12.45.png

Hvordan løfter vi fagligt
svage og  stærke elever?

Skærmbillede 2021-01-01 kl. 21.39.37.png

Gratis hæfte

Til alle kurser får alle deltagere et hæfte, som giver en konkret beskrivelse af, hvordan man kommer i gang med at bruge metoderne og gør det nemt anvende det, man har lært på kurset, i ens egen undervisning. 

Foredrag og kursus 3:
 
Sådan styrker vi den eksperimentelle og skriftlige dimension i de naturvidenskabelige fag!
- For alle naturvidenskabelige fag på STX, HTX, EUX og HF

Kurset bygger videre på kurset 1 eller 2 og går i dybden med den eksperimentelle og skriftlige dimension af den naturvidenskabelige undervisning. Her præsenteres redskaber til stilladsering af det eksperimentelle arbejde, skriftlig produkter og metoder til at give feedback, som kan hjælpe svage og stærke elever til at få større udbytte af undervisningen i naturvidenskab.

 

Kurset er opbygget i fem dele, men kan sammesættes efter eget ønske. 

 1. Teori

  Der præsenteres redskaber til hvordan man kan gøre svært tilgængeligt stof i naturvidenskab let tilgængeligt for eleverne. Der arbejdes med, hvordan man kan gøre det krystalklart for eleverne, hvad der kræves af dem, og hvordan man kan bruge genkendelige redskaber til at løse udfordringer i faget. Kurset er opbygget i fem dele:
   

 2. Forsøg

  Inspiration til hvordan man kan lave forsøg og forsøgsvejledninger på en ny måde, som fremmer nysgerrighed og selvstændighed, uden at det bliver for svært for eleverne. Hvordan man kan inkludere naturvidenskabsteori i projekter som SRO, SRP og i den almindelige undervisning.
   

 3. Rapport
  Hvordan man kan arbejde hen imod at lave den ultimative rapportvejledning. Der gives eksempler på sådanne vejledninger og hvilke overvejelser, der ligger bag. For eksempel vejledninger med klare krav til udregninger, grafer mm. 

 4. Feedback
  Præsentation af effektive og tidsbesparende måder at give feedback på elevafleveringer, hvor fejl bliver vendt til noget positivt, og hvordan man kan lave et feedbacksystem, hvor eleverne undgår at lave den samme fejl igen og igen. 
   

 5. Naturvidenskabeligt grundforløb
  Eksempler på hvordan man på enkel og effektiv vis kan skabe sammenhæng mellem fagene i det naturvidenskabelige grundforløb og lave forløb, der løfter både de fagligt svage og stærke elever og giver dem nysgerrighed og lyst til at lære.

På kurset vil man komme til at afprøve metoderne og i faggrupper finde ud af, hvordan man kan bruge dem til at løse de udfordringer, man har i fagene. Efterfølgende vil man være klar til at bruge metoderne i undervisningen umiddelbart efter.

Underviser
Lasse Seidelin Bendtsen, underviser i fysik og astronomi på Borupgaard Gymnasium.

Vinder af Politikens Undervisningspris’ særpris i 2018.
Vinder af Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris i 2019.
Vinder af H.C. Ørsted Medaljen for fremragende formidling af naturvidenskab i 2020.

Kurset kan laves både som foredrag eller som foredrag med workshop. 

Microsoft_Word_-_Lasse_Seidelin_-_2019-0

Kompetenceskabeloner 

At få elever til at arbejde med kompetenceskabeloner kan løfte de fagligt svage og stærke elever.

Her er eksempler på to kompetenceskabeloner. En til at gøre det klart, hvordan man skal skrive en udregninger rigtigt op, og en til hvad man skal komme ind på, når man skal forklare en teori i naturvidenskab. 

Kompetenceskabeloner Med rammer V3 - Pri
Kompetenceskabeloner Med rammer V3 - Pri
Skærmbillede 2020-05-05 kl. 20.12.45.png
Skærmbillede 2020-05-05 kl. 20.12.45.png
Skærmbillede 2020-05-05 kl. 20.12.45.png
Skærmbillede 2020-05-05 kl. 20.12.45.png
Skærmbillede 2020-05-05 kl. 20.12.45.png
Skærmbillede 2020-05-05 kl. 20.12.45.png
Skærmbillede 2020-05-05 kl. 20.12.45.png
Skærmbillede 2020-05-05 kl. 20.12.45.png
Skærmbillede 2020-05-05 kl. 20.12.45.png
Skærmbillede 2020-05-05 kl. 20.12.45.png
Skærmbillede 2020-05-05 kl. 20.12.45.png

Den eksperimentelle
og skriftlige dimension i naturvidenskab

Skærmbillede 2021-10-03 kl. 18.59.40.png
Skærmbillede 2021-10-03 kl. 18.59.40.png
Skærmbillede 2021-10-03 kl. 18.59.40.png
Skærmbillede 2021-10-03 kl. 18.59.40.png

Foredrag og kursus 2:

Hvorfor er naturvidenskab så svært, og hvad kan vi gøre ved det?

- For alle naturvidenskabelige fag på STX, HTX, EUX og HF

Formål
Dette hands-on kursus tager udgangspunkt i elevernes udfordringer med naturvidenskab og kommer med helt konkrete redskaber til at løfte elevernes faglige niveau inden for de naturvidenskabelige fag og giver dem faglig nysgerrighed og lyst til at lære.  


 

Indhold
Efter at have været på dette kursus, vil man have fået en lang række nye redskaber og ideer til at understøtte læring i naturvidenskab. Metoderne tager alle udgangspunkt i, hvordan hjernen bedst tilegner sig viden og udmærker sig ved at være nemme at anvende og kræver kun minimal forberedelse for læreren. I løbet af kurset kommer man til at afprøve metoderne på ens eget fag og man vil allerede dagen efter kurset kunne anvende dem i sin undervisning. Man vil som deltager i kurset modtage et lille hæfte med beskrivelse af metoderne, som vil gøre det endnu nemmere at implementere metoderne i ens egen undervisning. 

 

Kurset er opbygget i fire dele: 
 

Koncentration
Handler om metoder til hvordan man kan styrke elevernes koncentration. Da elevernes læring er tæt knyttet til elevernes evne til koncentration, arbejdes der målrettet med hvordan man kan skabe et klasserum, hvor der er plads til fordybelse.

 

Tænk i billeder
Handler om metoder til hvordan man kan inddrage billeder i naturvidenskabsundervisningen, der kan virke som hukommelsesknager og danne udgangspunkt for øget indlæring. Det kan være alt fra billeder der hjælper til at huske formler i fysisk, kemiske reaktioner i kemi eller nye fagbegreber i naturgeografi.

 

Skab oplevelser
Handler om metoder til hvordan man kan bruge oplevelser til at skabe motivation og faglig nysgerrighed samt støtte op om den teoretiske læring. Det præsenteres, hvordan man kan krydre sin naturvidenskabsundervisning med små aktiviteter, som kan gøre det at lære en ny teori til en oplevelse.

 

Kompetenceskabeloner
Handler om metoder til hvordan man kan gøre det krystalklart hvad eleverne skal kunne, og hvad de skal gøre for at løse en bestemt problemstilling og løfte både svage og stærke elever. Det kan være alt, fra hvordan man skriver en udregning op i fysik, til hvordan man skal læse figurer i biologi, til hvordan man laver redoxreaktioner i kemi, eller hvordan man skal forberede sig til eksamen.

 

Arbejdsform
Kurset veksler mellem oplæg og workshops, som er i grupper sammen med undervisere i beslægtede, naturvidenskabelige fag. 

 

Målgruppe
Kurset er målrettet undervisere på de gymnasiale uddannelser inden for den naturvidenskabelige fagrække, men andre der beskæftiger sig med undervisning inden for naturvidenskab vil også kunne få glæder af kurset.

Gratis hæfte

Alle deltagere et hæfte, som giver en konkret beskrivelse af, hvordan man kommer i gang med at bruge metoderne og gør det nemt anvende det, man har lært på kurset, i ens egen undervisning. 

 

Underviser
Lasse Seidelin Bendtsen, underviser i fysik og astronomi på Borupgaard Gymnasium.

Vinder af Politikens Undervisningspris’ særpris i 2018.
Vinder af Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris i 2019.
Vinder af H.C. Ørsted Medaljen for fremragende formidling af naturvidenskab i 2020.

Kurset kan laves både som foredrag eller som foredrag med workshop. 

Kontakt

For mere information
og bestilling af kurser og foredrag
 

 

Lasse Seidelin Bendtsen

Email: lasse@seidelins.dk
Telefon: 60 85 30 83 - CVR-nr.: 40428712