top of page

Hands-on foredrag og workshop

 • Foredrag og workshop 1
  HVORDAN LØFTER VI ALLE ELEVER I GYMNASIET?

  for STX, HHX, HTX, EUX, VUC og HF
   

 • Foredrag og workshop 2
  HVORDAN LØFTER VI ALLE ELEVER I NATURVIDENSKAB?

  for STX, EUX, HTX, VUC og HF
   

 • Foredrag og workshop 3
  FORSØG, SKRIFTLIGHED OG FEEDBACK

  for STX, EUX, HTX, VUC og HF

 

Alle arrangementer kan laves som foredrag og workshop.
Varigheden af arrangementet kan tilrettelægges efter ønske. For eksempel: 

 

 • Foredrag à 1,5 til 2 timers varighed 

 • Foredrag og workshops à 3 til 4 timers varighed                    

 • Foredrag og workshops for et helt gymnasium

DSC08344-5.jpg

Jeg holder foredrag og workshop for alle undervisere. Skriv eller ring til mig

Lasse Seidelin Bendtsen 
Email: lasse@seidelins.dk, Telefon: 60 85 30 83
                                 

Foredrag og workshop 1:
 

HVORDAN LØFTER VI ALLE ELEVER I GYMNASIET?


- For alle fag på STX, HHX, VUC, HTX, EUX og HF

Dette foredrag/workshop tager udgangspunkt i de udfordringer, underviserne står over for, og giver helt konkrete metoder til, hvordan man løser dem. Metoderne kan bruges i alle fag.

 

Hvad får du ud af det?

Du får redskaber til, hvordan du med simple midler kan løfte alle elever på samme tid uden at anvende undervisningsdifferentiering. Redskaberne kan bruges som krydderier i undervisningen og kan anvendes i alle fag og kræver kun et minimum af forberedelse. Kurset er praktisk orienteret og veksler mellem oplæg, øvelser og workshops.

 

Fagligt indhold

Du får redskaber til, hvordan man træner mundtlighed, skriftlighed og forståelse på nye og effektive måder. Du vil lære, hvordan man kan bruge billeder til at øge begrebsforståelsen, lave stilladsering til skriftlige besvarelser, få eksempler på øvelser, der kan visualisere fagbegreber, bruge tegneserier til at træne mundtlighed, få tricks til at øge koncentrationen i undervisningen, få redskaber til at synliggøre de faglige krav til eksamen og meget mere.

 

Kurset opbygning

 

Koncentration:

Hvordan kan man styrke elevernes koncentration?

 

Tænk i billeder:

Hvordan kan man bruge billeder som hukommelsesknager?

 

Skab oplevelser:

Hvordan kan man bruge oplevelser til at skabe faglig nysgerrighed?

 

Kompetenceskabeloner:

Hvordan kan man hjælpe eleverne med at arbejde med komplekse problemstillinger?

Du vil også få et hæfte, hvor alle redskaberne er beskrevet, og på kurset afprøves de mange nye redskaber, så du nemt vil kunne bruge dem i din undervisning efterfølgende.

Underviser
Lasse Seidelin Bendtsen 

Vinder af Politikens Undervisningspris, Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris og H. C. Ørsted Medaljen for fremragende formidling af naturvidenskab.

Kurset kan laves både som foredrag eller som foredrag med workshop. 

Foredrag og workshop 2:

HVORDAN LØFTER VI ALLE ELEVER

NATURVIDENSKAB?

- For alle naturvidenskabelige fag på STX, HTX, EUX, VUC og HF

Formål
Dette hands-on kursus tager udgangspunkt i elevernes udfordringer med naturvidenskab og kommer med helt konkrete redskaber til at løfte elevernes faglige niveau inden for de naturvidenskabelige fag og giver dem faglig nysgerrighed og lyst til at lære.  


 

Indhold
Efter at have været på dette kursus vil man have fået en lang række nye redskaber og ideer til at understøtte læring i naturvidenskab. Metoderne tager alle udgangspunkt i, hvordan hjernen bedst tilegner sig viden og udmærker sig ved at være nemme at anvende og kræver kun minimal forberedelse for læreren. I løbet af kurset kommer man til at afprøve metoderne på sit eget fag, og man vil allerede dagen efter kurset kunne anvende dem i sin undervisning. Man vil som deltager i kurset modtage et lille hæfte med beskrivelse af metoderne, som vil gøre det endnu nemmere at implementere metoderne i sin egen undervisning. 

 

Kurset er opbygget i fire dele: 
 

Koncentration
Handler om metoder til hvordan, man kan styrke elevernes koncentration. Da deres læring er tæt knyttet til elevernes evne til koncentration, arbejdes der målrettet med, hvordan man kan skabe et klasserum, hvor der er plads til fordybelse.

 

Tænk i billeder
Handler om metoder til, hvordan man kan inddrage billeder i naturvidenskabsundervisningen, der kan virke som hukommelsesknager og danne udgangspunkt for øget indlæring. Det kan være alt fra billeder der hjælper til at huske formler i fysi
k, kemiske reaktioner i kemi eller nye fagbegreber i naturgeografi.
 

Skab oplevelser
Handler om metoder til,hvordan man kan bruge oplevelser til at skabe motivation og faglig nysgerrighed samt støtte om den teoretiske læring. Det præsenteres, hvordan man kan krydre sin naturvidenskabsundervisning med små aktiviteter, som kan gøre det at lære en ny teori til en oplevelse.

 

Kompetenceskabeloner
Handler om metoder, til hvordan man kan gøre det krystalklart, hvad eleverne skal kunne, og hvad de skal gøre for at løse en bestemt problemstilling og løfte både svage og stærke elever. Det kan være alt fra, hvordan man skriver en udregning op i fysik, til hvordan man skal læse figurer i biologi, til hvordan man laver redoxreaktioner i kemi, eller hvordan man skal forberede sig til eksamen.

 

Arbejdsform
Kurset veksler mellem oplæg og workshops, som er i grupper sammen med undervisere i beslægtede naturvidenskabelige fag. 

 

Målgruppe
Kurset er målrettet undervisere på de gymnasiale uddannelser inden for den naturvidenskabelige fagrække, men andre der beskæftiger sig med undervisning inden for naturvidenskab, vil også kunne få glæde 
af kurset.

Gratis hæfte

Alle deltagere får et hæfte, som giver en konkret beskrivelse af, hvordan man kommer i gang med at bruge metoderne og gør det nemt at anvende det, man har lært på kurset, i sin egen undervisning. 

 

Underviser
Lasse Seidelin Bendtsen, underviser i fysik og astronomi på Borupgaard Gymnasium.

Vinder af Politikens Undervisningspris, Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris og H. C. Ørsted Medaljen for fremragende formidling af naturvidenskab.

Kurset kan laves både som foredrag eller som foredrag med workshop. 

Foredrag og workshop 3:
 

Forsøg, skriftlighed
og feedback

- For alle naturvidenskabelige fag på
STX, HTX, EUX og H
F

Kurset bygger videre på kursus 1 eller 2 og går i dybden med den eksperimentelle og skriftlige dimension af den naturvidenskabelige undervisning. Her præsenteres redskaber til stilladsering af det eksperimentelle arbejde, skriftlige produkter og metoder til at give feedback, som kan hjælpe svage og stærke elever til at få større udbytte af undervisningen i naturvidenskab.
 
Kurset er opbygget i fem dele, men kan sammensættes efter eget ønske. 
 
 1. Teori
  Der præsenteres redskaber til, hvordan man kan gøre svært tilgængeligt stof i naturvidenskab let tilgængeligt for eleverne. Der arbejdes med, hvordan man kan gøre det krystalklart for eleverne, hvad der kræves af dem, og hvordan man kan bruge genkendelige redskaber til at løse udfordringer i faget. Kurset er opbygget i fem dele:
   
 2. Forsøg
  Inspiration til, hvordan man kan lave forsøg og forsøgsvejledninger på en ny måde, som fremmer nysgerrighed og selvstændighed, uden at det bliver for svært for eleverne. Hvordan man kan inkludere naturvidenskabsteori i projekter som SRO, SRP og i den almindelige undervisning.
   
 3. Rapport
  Hvordan man kan arbejde hen imod at lave den ultimative rapportvejledning. Der gives eksempler på sådanne vejledninger og hvilke overvejelser, der ligger bag. For eksempel vejledninger med klare krav til udregninger, grafer m.m. 
 4. Feedback
  Præsentation af effektive og tidsbesparende måder at give feedback på elevafleveringer, hvor fejl bliver vendt til noget positivt, og hvordan man kan lave et feedbacksystem, hvor eleverne undgår at lave den samme fejl igen og igen. 

   
 5. Naturvidenskabeligt grundforløb
  Eksempler på, hvordan man på enkel og effektiv vis kan skabe sammenhæng mellem fagene i det naturvidenskabelige grundforløb og lave forløb, der løfter både de fagligt svage og stærke elever og giver dem nysgerrighed og lyst til at lære.

På kurset vil man komme til at afprøve metoderne og i faggrupper finde ud af, hvordan man kan bruge dem til at løse de udfordringer, man har i fagene. Efterfølgende vil man være klar til at bruge metoderne i undervisningen umiddelbart efter.

Underviser
Lasse Seidelin Bendtsen, underviser i fysik og astronomi på Borupgaard Gymnasium.

Vinder af Politikens Undervisningspris’ særpris i 2018.
Vinder af Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris i 2019.
Vinder af H. C. Ørsted Medaljen for fremragende formidling af naturvidenskab i 2020.


Kurset kan laves både som foredrag eller som foredrag med workshop. 
 
Skærmbillede 2024-06-13 kl. 16.00.29.png
Artikel i Politiken
Skærmbillede 2024-06-09 kl. 17.52.42.png

Krydderier til undervisningen 

Alle foredrag og kurser giver konkrete redskaber til, hvordan man kan løfte både svage og stærke elever. Disse redskaber tager ofte kun fem minutter og kan bruges som krydderier i undervisningen.

Skærmbillede 2022-02-10 kl. 14.44.13.png
Go´morgen Danmark på TV2

Kompetenceskabeloner til
svage og stærke elever 

Kompetenceskabeloner Med rammer V3 - Pri


Hvis vi kan gøre de usynlige krav i undervisningen synlige for eleverne, åbner det op for læring for alle elever. 

På kurserne med workshops udvikler kursisterne deres egne kompetenceskabeloner, som kan være med til at løfte både fagligt svage og stærke elever. Her er to eksempler på kompetenceskabeloner.

Kompetenceskabelon, som gør det klart, hvordan man skal skrive en udregning rigtigt op i naturvidenskab. 

Kompetenceskabelon, som gør det klart, hvad man skal komme ind på, når man skal forklare en teori. 

Kompetenceskabeloner Med rammer V3 - Pri
IMG_1755.jpeg
Vinder af Politikens Undervisningspris
Skærmbillede 2024-06-12 kl. 14.15.08.png

Gratis hæfte

 

Til alle kurser får deltagerne et hæfte, som gør det nemt at komme i gang med metoderne.

Aurehøj Gymnasium

Big Bang-konferencen

Borupgaard Gymnasium

DAPS – Det AlmenPædagogiske Samarbejde på Fyn

Det Internationale Gymnasium

Egedal Gymnasium

Fagdidaktik i fysik på pædagogikumuddannelsen

GL-kurser

Go´morgen Danmark / TV2

Gymnasieskolernes Pædagogikumforeningens årsmøde

H.C. Ørsted Gymnasiet

Herlufsholms Gymnasium

HF & VUC FYN

HF & VUC Klar

HHX - Campus Vejle

HTX Roskilde

Høje Taastrup Private Gymnasium

Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Kursus for fysiklærerforeningen

Landsforeningen for Matematiklærere, Fysiklærere og Kemilærere

Learning Expo - International undervisningskonferencen

Middelfart Gymnasium og HF

Midtsjællands Gymnasium

NEXT Vestskoven Gymnasium

Norsk fysikklærerforening

Novo Nordisk Fondens Undervisningssymposium

Nykøbing Katedralskole

Nykøbing Katedralskole

Nærum Gymnasium

Odense Katedralskole

Odense Tekniske Gymnasium

Ordrup Gymnasium

Politiken Kurser

Rosborg Gymnasium & HF

Roskilde Handelsgymnasium

Rungsted Gymnasium

Rybners Tekniske Gymnasium

Rødovre Gymnasium

Skanderborg Gymnasium

Skive Gymnasium

UCN Center for Undervisningsmidler - Aalborg

Vestfyns Gymnasium

Vestskoven Gymnasium

Øregård Gymnasium

Aarhus HF & VUC

Aarhus Katedralskole

Afholdte arrangementer :

For mere information
og bestilling af kurser og foredrag
 

 

Lasse Seidelin Bendtsen

Email: lasse@seidelins.dk
Telefon: 60 85 30 83 - CVR-nr.: 40428712

bottom of page