top of page

Jeg har gennem snart 20 år arbejdet med at gøre de mange usynlige krav på ungdomsuddannelserne klare for eleverne, da jeg mener, det er en af de væsentligste og mest effektive måder at give elever fra ikke-boglige hjem et fagligt løft og faglig succes. Efter at have modtaget Politikens Undervisningspris, Novo Nordisk Gymnasielærerpris og H.C. Ørsted Medaljen, har jeg samlet mine erfaringer i kurser om, hvordan man kan lave undervisning, der løfter både fagligt stærke og svage elever.

 

Kurserne bygger på mine erfaringer om, hvad der virker i undervisningen og tager udgangspunkt i, hvad vi ved fra hjerneforskningen om, hvordan man lærer bedst. Kurserne giver nye redskaber til undervisningen, hvor mange af dem vil kunne afvikles på omkring 5 minutter.

 

Redskaberne er konkrete tilgange til, hvordan man stilladserer problemstillinger for eleverne, skaber faglig selvtillid, nysgerrighed og lyst til at lære. Under kurset afprøves de mange nye metoder, og man vil få et hæfte, hvor de forskellige metoder er beskrevet, så man efterfølgende vil være i stand til at bruge det i ens undervisning umiddelbart efter kurset. 

2

Anna Kvistgaard Boelsmand (Idræt og biologi)
Nærum Gymnasium

Foredrag og workshops 1:
 

HVORDAN LØFTER VI ALLE ELEVER I GYMNASIET?


- For alle fag på STX, HHX, VUC, HTX, EUX og HF

Dette foredrag/workshop tager udgangspunkt i de udfordringer, underviserne står over for, og giver helt konkrete metoder til, hvordan man løser dem. Metoderne kan bruges i alle fag.

 

Hvad får du ud af det?

Du får redskaber til, hvordan du med simple midler kan løfte alle elever på samme tid uden at anvende undervisningsdifferentiering. Redskaberne kan bruges som krydderier i undervisningen og kan anvendes i alle fag og kræver kun et minimum af forberedelse. Kurset er praktisk orienteret og veksler mellem oplæg, øvelser og workshops.

 

Fagligt indhold

Du får redskaber til, hvordan man træner mundtlighed, skriftlighed og forståelse på nye og effektive måder. Du vil lære, hvordan man kan bruge billeder til at øge begrebsforståelsen, lave stilladsering til skriftlige besvarelser, få eksempler på øvelser, der kan visualisere fagbegreber, bruge tegneserier til at træne mundtlighed, få tricks til at øge koncentrationen i undervisningen, få redskaber til at synliggøre de faglige krav til eksamen og meget mere.

 

Kurset er opbygget i fire dele:

 

Koncentration:

Hvordan kan man styrke elevernes koncentration?

 

Tænk i billeder:

Hvordan kan man bruge billeder som hukommelsesknager?

 

Skab oplevelser:

Hvordan kan man bruge oplevelser til at skabe faglig nysgerrighed?

 

Kompetenceskabeloner:

Hvordan kan man hjælpe eleverne med at arbejde med komplekse problemstillinger?

Du vil også få et hæfte, hvor alle redskaberne er beskrevet, og på kurset afprøves de mange nye redskaber, så du nemt vil kunne bruge dem i din undervisning efterfølgende.

Foredrag og workshops 1:
 

HVORDAN LØFTER VI ALLE ELEVER I GYMNASIET?


- For alle fag på STX, HHX, VUC, HTX, EUX og HF

Kurset giver konkrete redskaber til, hvordan man med enkle og kreative metoder kan løfte både
fagligt svage og stærke elever samt give dem nysgerrighed og lyst til at lære. Kurset er for alle
undervisere på STX, HTX, HHX, VUC, EUX og HF og kan bruges i alle fag. Kurset er opbygget i fire dele:
 
Koncentration
Hvordan man kan styrke elevernes koncentration.
 
Tænk i billeder
Hvordan man kan bruge billeder som hukommelsesknager.
 
Skab oplevelser
Hvordan man kan bruge oplevelser til at skabe faglig nysgerrighed og grundlag for teoretisk
læring.


Kompetenceskabeloner
Hvordan man kan hjælpe eleverne til at arbejde med komplekse problemstillinger i de
forskellige fag.


Kurset tager udgangspunkt i de udfordringer, underviserne står overfor og giver helt konkrete
metoder til, hvordan man løser dem. Det afholdes af gymnasielærer Lasse Seidelin Bendtsen, som har
modtaget Politikens Undervisningspris, HC Ørsted Medaljen og Novo Nordisk Undervisningspris for
sine nytænkende undervisningsmetoder.

bottom of page