KURSUS OG FOREDRAG FOR UNDERVISERE PÅ GYMNASIEUDDANNELSERNE 

HJERNEKLAR LÆRING

Med udgangspunkt i hvordan hjernen bedst tilegner sig viden, tilbydes der hands-on kurser om hvordan man ud fra enkle metoder kan løfte både fagligt svage og stærke elever, samt give dem nysgerrighed og lyst til at lære.

Feedback fra kurser

“TAK! Meget imponerende. Genialt, enkelt og ligetil. Metoderne hjælper eleverne med at strukturere den viden, de får”.


Annemarie Paludan, lektor,
Svendborg Gymnasium

“Rigtig mange gode tanker om undervisningen, der tager udgangspunkt i elevernes behov og får det, vi allerede gør til at virke endnu bedre.”

Peter Olsen, Lektor,
Tornbjerg Gymnasium

”Lasse har lært os at bruge sine undervisningsmetoder, som fundamentalt har ændret den måde, vi tænker undervisning på."

 

Lærke Jacobsen, lektor,
Borupgaard Gymnasium

Metoderne bruges nu på STX, HTX, HF, VUC, i grundskolen og på universitetet

Kursus
og foredrag
Alle fag på
på STX, HTX og HF

 

Hands-on kursus om
hvordan du kan bruge oplevelsesbaseret undervisning til at løfte elevernes faglige niveau

Kursus og foredrag
Fra forsøg til feedback

 
Naturvidenskab
på STX, HTX og HF

 

Hands-on kursus om

hvordan du kan
få eleverne til at få endnu mere
ud af det eksperimentelle arbejde

 

Kursus og foredrag
 
Skab faglig
nysgerrighed og lyst til at lære
 
Alle faggrupper
på STX, HTX og HF

Hands-on kursus om nye undervisningsformer og krydderier til undervisningen, som kan være med til at booste elevers lyst til at lære

 

kontakt for mere info

kontakt for mere info

Kompetenceskabeloner

At få elever til at arbejde med kompetenceskabeloner kan løfte de fagligt svage og stærke elever.

Her er eksempler på to 
kompetenceskabeloner. En til at gøre det klart, hvordan man skal skrive en udregninger rigtigt op, og en til hvad man skal komme ind på, når man skal forklare en teori i naturvidenskab. 

Feedback fra kurser

”Jeg har benyttet hans undervisningsmetoder på HF, GSK og VUC med stor effekt. Kursisterne klarer sig mærkbart bedre. Sidst fik 11 ud af 20 kursister 12. Jeg tillægger Lasses undervisningsmetoder en stor del af æren herfor.”

 

Anja Jacobsen, lektor,
KVUC

"Lasses tilgang til undervisningen udspringer af en dyb indsigt i elevernes problemer og et øje for, hvad der skal til for at hjælpe dem. Hans metoder er på én gang enkle og kreative og giver konkrete løsninger på netop de problemer, vi møder i klasserne.

Hele faggruppen blev inspireret af Lasses ideer og er nu i gang med at tilpasse egen praksis."

Lone Appel, lektor,

Aurehøj Gymnasium

Kontakt

For mere information
og bestilling af kurser og foredrag
 

 

Lasse Seidelin Bendtsen

Email: lasse@seidelins.dk
Telefon: 60 85 30 83 - CVR-nr.: 40428712

Hjerneklar læring
Lasse Seidelin Bendtsen - Email: lasse@seidelins.dk - Telefon: 60 85 30 83
LasseSeidelin.dk - CVR-nr.: 40428712