Hjerneklar læring
Lasse Seidelin Bendtsen - Email: lasse@seidelins.dk - Telefon: 60 85 30 83
LasseSeidelin.dk - CVR-nr.: 40428712

Kursusoversigt 

Jeg tilbyder to foredrag og workshop med forskelligt indhold:
 

 • Hjerneklar læring  - For alle fag på STX, HTX og HF

 • Fra forsøg til feedback - For alle naturvidenskabeligefag fag på STX, HTX og HF

 

Varighed 
 

 • Foredrag med korte workshops à 1,5 til 2 timers varighed 

 • Kurser og workshops à 3 til 4 timers varighed                    

 • Kurser og workshops for et helt gymnasium                                      


 

For mere information og bestilling af kurser og foredrag
Kontakt: Lasse Seidelin Bendtsen 
Email: lasse@seidelins.dk, Telefon: 60 85 30 83

Kursus 1: Hjerneklar læring For alle fag på STX, HTX og HF

Beskrivelse af kursus

 

Med udgangspunkt i hvordan hjernen bedst tilegner sig viden, tilbydes der hands-on kurser i, hvordan man ud fra enkle metoder kan løfte både fagligt svage og stærke elever, samt give dem nysgerrighed og lyst til at lære. Kurset tager udgangspunkt i de udfordringer, man som underviser i gymnasiet møder og giver helt konkrete metoder til, hvordan man løser dem. Kurset er opbygget i fire dele:

 

 1. Koncentration
  Metoder til hvordan man kan styrke elevernes koncentration.
   

 2. Tænk i billeder
  Metoder til hvordan man kan inddrage billeder i undervisningen, der kan virke som hukommelsesknager og danne udgangspunkt for øget indlæring.
   

 3. Skab oplevelser
  Metoder til hvordan man kan bruge oplevelser, der støtter op om den teoretiske læring samt skaber motivation og faglig nysgerrighed.
   

 4. Kompetenceskabeloner
  Metoder til hvordan man kan gøre det krystal klart hvad eleverne skal kunne, og hvad de skal gøre for at løse en bestemt problemstilling.

 

Kurset kan laves både som foredrag eller som foredrag med workshop. I workshopsne vil man komme til at afprøve metoderne og i faggrupper finde ud af, hvordan man kan bruge dem til at løse de udfordringer, man har i fagene. Efter disse workshops vil man være klar til at bruge metoderne i undervisningen umiddelbart efter.

Kursus 2:  Fra forsøg til feedback - For alle naturvidenskabeligefag fag på STX, HTX og HF

Beskrivelse af kursus

Kurset bygger videre på kurset ”Hjerneklar læring” og er målrettet de naturvidenskabelige fag. Der gives metoder og ideer til, hvordan man kan arbejde med forsøg, rapporter og feedback på en måde, som kan løfte elevernes faglige niveau ved at tage udgangspunkt i hvordan eleverne lærer mest effektivt.